Chính sách

Chính sách và Trách nhiệm của người chơi

QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƠI GAME

 1. Người sử dụng được quyền thay đổi Tài khoản đăng nhập và thay đổi mật khẩu của Tài khoản, thay đổi các thông tin bảo vệ Tài khoản đã được đăng ký.
 2. Người sử dụng được quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập và sử dụng tất cả các dịch vụ dùng Tài khoản nói chung và đăng nhập Trò chơi của SohaGame nói riêng.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHƠI GAME

 1. Người sử dụng tự cung cấp máy tính cá nhân, thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền, hệ điều hành, kết nối dữ liệu cũng như các phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc sử dụng Dịch vụ.
 2. Người sử dụng phải tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi và chỉ tham gia các Trò chơi phù hợp với độ tuổi của mình.
 3. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin cung cấp cho việc đăng ký Tài khoản. Theo quyết định của mình, SohaGame có quyền (i) hủy quyền lợi của Người sử dụng và/hoặc (ii) từ chối cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến Dịch vụ và Tài khoản của Người sử dụng trong trường hợp thông tin cá nhân đăng ký không đầy đủ hoặc không chính xác.
 4. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình bao gồm nhưng không giới hạn email/số điện thoại đăng ký làm Tài khoản, số điện thoại bảo vệ, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin giao dịch nạp vào Tài khoản. Người sử dụng phải: (i) Lập tức thay đổi mật khẩu tài khoản và (ii) Thông báo ngay cho SohaGame nếu tin rằng Tài khoản của mình bị xâm nhập nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Người sử dụng.
 5. Người sử dụng phải đồng ý với Bên thứ ba của SohaGame về những điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Bên cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, SohaGame và/hoặc bên thứ ba hợp tác với SohaGame có thể căn cứ theo các thông tin do Người sử dụng cung cấp để sử dụng cho mục đích vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng, cũng như để duy trì và nâng cao chất lượng, tính bảo mật của Dịch vụ và gửi đến Người sử dụng các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Trò chơi thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Người sử dụng có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với SohaGame (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông tin cá nhân của Người sử dụng như SohaGame. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ tuân thủ Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ do Đối tác cung cấp và/hoặc yêu cầu. Người sử dụng cũng hiểu và nhận thức được rằng, Đối tác chịu tất cả các trách nhiệm về nội dung và/hoặc các dịch vụ họ cung cấp. Người sử dụng đồng ý và công nhận rằng SohaGame có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của/hoặc dẫn tới các website khác của các Đối tác hoặc bên thứ ba khác, và Người sử dụng đồng ý rằng SohaGame không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,… mà Người sử dụng sử dụng, hoặc có được hoặc biết được từ các website đó. Đồng thời Người sử dụng cũng xác nhận rằng SohaGame sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Người sử dụng phải gánh chịu có nguyên nhân từ/hoặc do việc Người sử dụng sử dụng các nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,… đó từ các website như vậy.
 6. Người sử dụng không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của SohaGame. Không được sử dụng bất kỳ chương trình công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Trò chơi. Người sử dụng cam kết sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ.
 7. Người sử dụng không được thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của SohaGame và đối tác, nhà phát triển của SohaGame, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như tạo các website liên quan đến Trò chơi hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Trò chơi; chỉnh sửa, đảo ngược, biên tập lại mã của Trò chơi hoặc sử dụng cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Trò chơi; tìm cách xóa các thông tin liên quan đến bản quyền của Trò chơi.
 8. Người sử dụng không được sao chép, chỉnh sửa, tạo ra, thiết kế phiên bản mới hoặc sản phẩm mới phái sinh trên cơ sở Trò chơi (trừ trường hợp được SohaGame cho phép bằng văn bản).
 9. Người sử dụng không được thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào của SohaGame hoặc các đơn vị liên kết với SohaGame.
 10. Người sử dụng không được sử dụng các công cụ hoặc lợi dụng các lỗi tự phát sinh từ hệ thống hoặc bất kỳ hành vi, công cụ nào khác để giành được nhiều lợi thế hơn so với người chơi khác để làm thay đổi kết quả chơi hoặc có các hành vi gian lận để phá hoại hoặc trục lợi. Khi phát hiện sự cố, bug, lỗi trong Trò chơi, Người sử dụng cần thông báo ngay đến SohaGame. Bất kỳ hành vi phát tán hay lợi dụng lỗi nào trong Trò chơi, can thiệp và phá hoại dữ liệu sẽ bị khóa Tài khoản ngay lập tức. Ngoài ra, với những hành vi đủ cấu thành tội hình sự sẽ bị truy tố trước pháp luật.
 11. Người sử dụng không được mạo danh hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Người sử dụng là các thành viên liên quan đến SohaGame, bao gồm nhưng không giới hạn như người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ, cộng tác viên, nhân viên.
 12. Người sử dụng không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội bất kể là trong Trò chơi hay ngoài Trò chơi.
 13. Người sử dụng không gửi thông tin quảng cáo, mời gọi hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được SohaGame cho phép bằng văn bản).
 14. Người sử dụng không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống Dịch vụ.
 15. Người sử dụng không được gửi hoặc tải lên, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của các sản phẩm dịch vụ do SohaGame cung cấp; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
 16. Người sử dụng không được gửi liên tục các dòng chữ vô nghĩa trên các kênh chat nhằm cản trở hoặc quấy rối những Người sử dụng khác.
 17. Người sử dụng không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi quấy rối, gây ức chế tâm lý, … đối với các thành viên khác. Không đưa thông tin vu khống, bịa đặt, xúc phạm uy tín và danh dự của cá nhân, tổ chức khác.
 18. Người sử dụng không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm, … tới nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người chơi và các tổ chức khác. Không được có bất kỳ hành vi, lời nói hay cử chỉ nào khác làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Trò chơi và SohaGame.
 19. Người sử dụng không được có hành vi câu kết, gây rối, cản trở, phá hoại, bịa đặt thông tin gây hại cho cộng đồng, SohaGame hoặc đối tác liên kết với SohaGame trong mọi chương trình, sự kiện, dịch vụ.
 20. Người sử dụng không được lợi dụng Trò chơi để tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 21. Người sử dụng không được lợi dụng Trò chơi để tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc hoặc nhằm thực hiện các hành động bất hợp pháp khác.
 22. Người sử dụng không được sử dụng hoặc tìm cách xâm phạm trái phép Tài khoản, mật khẩu của Người sử dụng khác.
 23. Người sử dụng không được quảng bá bất kỳ Trò chơi nào không phải của SohaGame dưới bất kỳ hình thức nào trên các kênh truyền thông của SohaGame hoặc trong quá trình cài đặt, sử dụng Trò chơi.
 24. Người sử dụng không được phép mua bán Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo trong Trò chơi để thu lợi dưới mọi hình thức, không được phép chuyển đổi Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo trong Trò chơi sang tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật khác có giá trị quy đổi tương đương. SohaGame có thể hủy tài khoản vi phạm điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo nào trước. Người sử dụng hiểu, đồng ý và chấp nhận rằng Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo hoặc các đơn vị ảo khác trong Trò chơi không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò chơi.
 25. Người sử dụng hiểu rằng, tiền tệ, tài sảo ảo trong Trò chơi không thể được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc được cung cấp theo như quy định của SohaGame. Tiền tệ trong Trò chơi một khi đã được tiêu bởi Người sử dụng sẽ không thể hoàn lại vì bất kỳ lý do nào, trừ các trường hợp đặc biệt mà SohaGame có quyết định khác.
 26. Người sử dụng hiểu rằng, tiền tệ trong Trò chơi có thể được sử dụng chỉ trong tài khoản mà Người sử dụng tiêu các tiền tệ này và không thể được chỉ định hoặc chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, tiền tệ trong Trò chơi không thể được thực hiện hoặc kết hợp giữa thiết bị truyền chạy trên những hệ điều hành khác nhau như các loại tiền tệ Trò chơi khác nhau mặc dù chúng được phân loại theo cùng một tên. SohaCoin có thể được sử dụng trong Tài khoản của Người sử dụng và không được chỉ định hoặc chuyển sang Tài khoản khác. SohaCoin sẽ không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 27. Người sử dụng có trách nhiệm chú ý đến cũng như kiểm tra các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ trong TTDV này một cách thường xuyên. Việc thông báo liên quan đến sửa đổi bất kỳ điều khoản hay điều kiện trong TTDV này không phải là bắt buộc và không ảnh hưởng tới hiệu lực của việc sửa đổi.